Search

Lịch công tác tuần 40 năm 2022 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 40 năm 2022 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(03/10/2022)

 

 

 

 

* Đi công tác

13h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Lãnh đạo đơn vị: TCHC, SP-KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(04/10/2022)

 

 

 

 

* Tổ chức ngày hội Kỹ năng lao động Việt Nam 

 Tại các đơn vị theo kế hoạch

 Đ/c Đào Tuấn Anh

Các đơn vị theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(05/10/2022)

 

 

 

 

 * Họp ban xây dựng Đề án Trung tâm vùng

 08h00 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH; Đại diện đơn vị: Đào tạo, TCHC, TCKT, QLTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(06/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (07/10/2022)

 

 

 

 

 * Giao ban tuần

 14h00 -  Phòng họp T2 - NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

 

 * Gặp mặt đoàn dự thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022

 16h00 -  Phòng họp T2 - NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể; nhà giáo tham gia dự thi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(08/10/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (09/10/2022)

 

 

 

 

 

Additional information