Search

Lịch công tác tuần 25 năm 2022 (Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022)

LỊCH  CÔNG TÁC

 Tuần 25 năm 2022 từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022

Ngày/tháng

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(20/06/2022)

 

 

 

 

* Họp về việc viên chức thôi việc

09h00 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Chủ tịch CĐT; Đại diện đơn vị: Đào tạo, TCKT, TCHC

 

 

 

 

* Đi công tác

13h00 – Hà Nội, Bắc Ninh

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Ngọc (TCHC), đ/c Lâm (TCKT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
(21/06/2022)

 

 

 

 

* Duyệt quyết toán

08h00 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đại diện đơn vị: TCKT, QLTS

 

 

 

 

 * Thanh tra công tác Đào tạo lái xe ô tô

08h00 – TT Đào tạo & SHLX

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

BGH; Đại diện đơn vị: TCHC, Đào tạo, TT Đào tạo & SHLX 

 

 

 

 

 * Tham gia Hội diễn văn nghệ HSSV các cơ sở GDNN tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 21/06-24/06/2022 

 Đoàn thanh niên

Các đơn vị liên quan và HSSV 

Thứ 4
(22/06/2022)

 

 

 

 

 * Tham gia Hội đồng thi lái xe ô tô

 07h00 - TT ĐT & SHLX

 Đ/c Phạm Tố Như

 

 

 

 

 

 * Họp Hội đồng xét nâng lương đợt I năm 2022

14h00 - Phòng họp T2 - NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

 

Thứ 5
(23/06/2022)

 

 

 

 

 * Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

07h30 – Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

 

 * Làm việc với đoàn thanh tra Sở GD&ĐT về công công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

 13h30 - Phòng họp T2 - NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 BGH; Lãnh đạo đơn vị: Đào tạo, Cơ bản

Thứ 6 (24/06/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(25/06/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN (26/06/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chú ý: Các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 23/6/2022 (thứ 5) qua hòm thư: thongnv@cknn.com

         Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 28/06/2022. Tổng số công trong tháng: 22 công.

 

Additional information