Search

Thành tích đã đạt được

THÀNH TÍCH PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Thành tích tập thể:

- Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2001, 2004, 2005, 2006, 2008

- Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH năm 2006.

- Bằng khen UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2001, 2007.

2.  Thành tích cá nhân:

- ThS. Phan Huy Hoàng      

Bằng khen Bộ Nông nghiệp & PTNT các năm 2005, 2007; 2008; 2010.
Bằng khen UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011

- ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

 Bằng khen Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2010

- ThS. Vũ Bá Tòng

 Bằng khen Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2012

Additional information