Search

Thông báo giới thiệu sách báo mới năm 2021

 .

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp năm 2020

 Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp trung cấp và giấy chứng nhận tốt nghiệp Chương trình GDTX cấp THPT cho khóa 57 và lớp 58TQM2

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài của Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp năm 2020

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài của Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp năm 2020, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng - năm 2020

Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường đã hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề điện tử công nghiệp năm 2020, các nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nghiên cứu báo cáo đóng góp ý kiến cho Hội đồng theo địa chỉ Email: info@cam.edu.vn;

Xem báo cáo tại đây.

Báo cáo tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN năm 2020

Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường đã hoàn thiện báo cáo tự đánh giá năm 2020, các thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có thể xem tại đây

Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh Covid - 19

Trước diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19; để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp thông báo:

- Học sinh, sinh viên toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

- Để đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo và hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên; nhà trường sẽ tổ chức dạy học online trong thời gian nghỉ học. Lịch học và nội dung học sẽ được các phòng/khoa chuyên môn thông báo cụ thể đến HSSV.

Thông báo sách mới năm 2020

Thông báo sách mới năm 2020

Additional information